กิจกรรม Clean & Clear #วันมันส์หน้าไม่มัน


นักเรียนม.ต้น เข้าร่วมกิจกรรม Clean & Clear หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ณ สนามโรงเรียนวัดสิงห์
 #วันมันส์หน้าไม่มัน

http://watsingschool.ac.th/link/click.php?id=cacact19

No comments:

Post a Comment