ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ สัญจร อำเภอวัดสิงห์


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ สัญจร ครั้งที่ 1/2561 เป็นการประชุมประจำเดือนสิงหาคมของส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2561
ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์
และ โรงเรียนวัดสิงห์ ได้รับมอบ กรวยจราจร จากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดสิงห์

No comments:

Post a Comment