ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพม.5
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
4-6 กรกฎาคม 2561


No comments:

Post a Comment