Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เคนทอง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เคนทอง นักเรียนชั้นม. 2/1 ปีการศึกษา 1/61
ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขัน เทควันโด อยุธยาเกมส์ 9 มิ.ย.61


Post a Comment

0 Comments