ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เคนทอง


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เคนทอง นักเรียนชั้นม. 2/1 ปีการศึกษา 1/61
ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขัน เทควันโด อยุธยาเกมส์ 9 มิ.ย.61


No comments:

Post a Comment