PEA Smart Plus


PEA Smart Plus  จัดให้ง่ายได้ทุกเรื่อง
การไฟฟ้าฯ อ.วัดสิงห์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำการใช้งาน PEA Smart Plus กับการตรวจสอบ เช็คยอด และชำระค่าไฟฟ้า ด้วย Mobile App


No comments:

Post a Comment