ตอนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.เกษม เกตุดี


คณะครูโรงเรียนวัดสิงห์ หน่วยงานในชุมชน โรงเรียนในจังหวัดชัยนาท ร่วมต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนวัดสิงห์ ผอ.เกษม เกตุดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ 21 พ.ค. 2561
ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์
https://photos.app.goo.gl/hUMszkGKXreYz7MH2

No comments:

Post a Comment