รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

19-22 ก.พ. 61  รับสมัคร ม.1 รอบพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ
(วิทย์-คณิต)


25-28 มี.ค. 61 รอบปกติ ม.1 และ ม.4
(วิทย์-คณิต, ศิลป์-ทั่วไป)

และ  ทวิศึกษา (จบแล้วได้วุฒิ ม.6 และ ปวช. เปิดรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี และสาขาช่างเชื่อม)

ดูภาพกิจกรรม

No comments:

Post a Comment