การอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินการอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 2 ขุนศึก 12 The Warlord's team 12 light, sound and multimedia. ร่วมกับ อำเภอวัดสิงห์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์

อัลบั้ม Uploading...
No comments:

Post a Comment