ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


 


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ณ.อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์

เวลา 8.30-12.00 น.

- ม.1 มอบตัว วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

- ม.4 มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567


*นักเรียนชั้น ม.1 ไม่สามารถเปิด ห้องเรียนภาษาได้ เพราะจำนวนนักเรียนไม่เพียงพอ จึงปรับเป็น ห้องเรียนทั่วไป

*ให้นักเรียนนำเอกสารที่ยังส่งไม่ครบมาส่งวันมอบตัว (อย่าลืมใบ ปพ.นะคะ)

*ติดต่อสอบถาม ครูเพ็ญนภา 095-5548693


No comments:

Post a Comment