รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567


 

ปก รับนักเรียนใหม่ 67

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 
ณ.ห้องโสตฯ อาคาร1
แผนการเรียน : วิทย์-คณิต,ภาษา,ทั่วไป

No comments:

Post a Comment