เปิดเทอมช่วง COVID-19 นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไร?


มาตรการโรงเรียนวัดสิงห์ในการปฏิบัติตนของนักเรียนช่วง COVID-19
1. กรอกแบบฟอร์ม เพื่อสำรวจความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลิกที่นี่
2. ศึกษามาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติตน ด้านล่างนี้


No comments:

Post a Comment