กำหนดการสอบ และปิด-เปิด ภาคเรียน


กำหนดการสอบ และปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ปิดภาคเรียน 2/2562 วันที่ 13 มี.ค. 63
ม.1 และ ม.4 เปิดภาคเรียน 1/2563  วันที่ 11 พ.ค. 63 (เรียนปรับพื้นฐาน)
ม.2,3,5 และ 6 เปิดภาคเรียน 1/2563  วันที่ 13 พ.ค. 63


No comments:

Post a Comment