ร่วมตักบาตร และพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี


No comments:

Post a Comment