รับมอบเงินบริจาคเพื่อติดพัดลม


ผอ.เกษม เกตุดี  รับมอบเงินบริจาคเพื่อติดพัดลมให้กับนักเรียน จำนวน 60,000 บาทจาก อ.ศรีสถาพร (คุณอธิศิลป์)
No comments:

Post a Comment