ป.ป.ช.ชัยนาท มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้นักเรียน


สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัล 2000 กับ 1000 บาท ให้กับ  
นางสาววริษฐา เหลาทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวอภิสรา กะติกา รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดบทความต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ 26 มิ.ย. 2561


No comments:

Post a Comment