ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและสังสรรค์คริสต์มาส, ปีใหม่


ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและสังสรรค์คริสต์มาส, ปีใหม่

  • ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
  • ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างธนาคารขยะโรงเรียน
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงดนตรีของนักเรียน

29 ธ.ค. 60
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนวัดสิงห์

[ภาพกิจกรรม]

                                     
No comments:

Post a Comment