รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


 

ปก

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
หากสมัครเข้าเรียนไม่ทัน สามารถมาสมัครเรียนใหม่อีกครั้ง ใน วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

No comments:

Post a Comment